Inštrukcije matematike za osnovne in srednje šole.
Inštrukcije matematike za osnovne in srednje šole.

Inštrukcije

Ugodne in kakovostne inštrukcije matematike na Gorenjskem (Kranj, Škofja Loka, Radovljica). Nudimo tudi inštrukcije na domu!

Inštrukcije matematike za osnovne šole, srednje šole, gimnazije in visoke šole v okolici Kranja, Železnikov in Radovljice. Naše inštrukcije matematike so primerne za ponavljanje in utrjevanje snovi, pripravo na teste in popravne izpite, pripravo na maturo, pripravo na izpite in kolokvije … 

NOVO: izvajamo tudi inštrukcije na daljavo!

Princip 

  • Individualen pristop.
  • Na inštruktorski uri ni nobeno vprašanje ‘neumno’.
  • Več nalog rešiš - boljšo oceno imaš.
  • Matematično snov pokažemo na konkretnih primerih iz vsakdanjega življenja.
  • Za pomoč pri predstavi uporabljamo skice, animacije, GeoGebra program …
Zakaj izbrati prav nas?

  • Šolska ura je prekratka za kvalitetno obravnavo snovi, zato inštrukcij ne izvajamo manj kot 60 min.
  • Pridemo na dom.
  • Velika zbirka rešenih nalog za domačo vajo.
  • Zbirka starih kontrolnih nalog.

Način dela
Inštruktorska ura se začne s pregledom snovi, ki učencu dela težave. Pregled je sistematičen in prilagojen vsakemu posamezniku posebej, poleg tega pa inštruktor zapisuje pomembne stvari na list (SOS list), ki ga ima učenec lahko ves čas pri sebi in ga obdrži tudi po končani uri, saj mu bo v pomoč pri samostojnem reševanju. Nato se lotimo skupnega reševanja lažjih in kasneje težjih nalog. Ob koncu ure inštruktor podeli domačo nalogo, označi zanimive in koristne naloge.